BIỆN PHÁP THI CÔNG

02:17 - 28/11/2022 Lượt xem: 775

Trong kỹ thuật xây dựng, một biện pháp thi công thông minh có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề liên quan tới: chi phí, tiến độ, an toàn… trong quá trình thi công thực tế nhưng hồ sơ biện pháp thi công truyền thống không giải quyết một cách triệt để các vấn […]

Trong kỹ thuật xây dựng, một biện pháp thi công thông minh có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề liên quan tới: chi phí, tiến độ, an toàn… trong quá trình thi công thực tế nhưng hồ sơ biện pháp thi công truyền thống không giải quyết một cách triệt để các vấn đề trên. Do đó, PC ONE đã đưa ra một giải pháp mới triển khai biện pháp thi công một cách trực quan dưới dạng video và hình ảnh nhằm tối ưu hóa giúp cho các nhà thầu thi công dễ dàng sử dụng để lập kế hoạch và giám sát hiệu quả hoạt động xây dựng và có thể được sử dụng để kiểm soát tiến độ tại công trường.

Đánh giá ngay