Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

02:27 - 28/11/2022 Lượt xem: 2717

Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

Bộ Xây dựng công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) và Hướng dẫn chi tiết cho công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật
——————————————————————

Ngày 2/4/2021, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 348/QĐ-BXD về việc “Công bố Hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)” và quyết định số 347/QĐ-BXD về việc “Công bố Hướng dẫn chi tiết áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ” để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện. Theo đó, quyết định có hiệu lực từ ngày ký và quyết định số 348/QĐ-BXD thay thế cho quyết định số 1057/QĐ-BXD ngày 11/10/2017 về Công bố hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm.

——————————————————————

Thông tin chi tiết và tài liệu hướng dẫn, quý vị có thể xem tại:

Tài liệu hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM)

Tài liệu hướng dẫn chung áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) đối với công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Đánh giá ngay