PC ONE | CHIA SẺ VỚI CÁC CÁN BỘ MỚI VỀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY

14:30 - 30/11/2022 Lượt xem: 685

Chiều ngày 26/10/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần PC ONE đã tổ chức buổi họp giao ban tháng 10. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: Ban lãnh đạo của công ty cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên đang tham gia công tác tại công ty. Mở đầu cuộc họp, anh Nguyễn […]

Chiều ngày 26/10/2020, tại văn phòng Công ty Cổ phần PC ONE đã tổ chức buổi họp giao ban tháng 10. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: Ban lãnh đạo của công ty cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên đang tham gia công tác tại công ty.

Mở đầu cuộc họp, anh Nguyễn Tiến Dương – đại diện ban lãnh đạo Công ty Cổ phần PC ONE chia sẻ cho các cán bộ mới của công ty về định hướng tổng thể, chiến lược,  tình hình thị trường của công ty nói riêng và tình hình thị trường của ngành BIM nói chung trong năm 2021. Ngoài ra anh còn chia sẻ cho các cán bộ mới về môi trường, văn hóa của công ty, định hướng phát triển cho các cá nhân để tạo sự gắn kết, hòa nhập giữa các cá nhân và tập thể PC ONE.

Tiếp nối cuộc họp, anh Nghiêm Mạnh Hùng – Tổng giám đốc công ty công bố kế hoạch, thời gian làm việc mới để phù hợp hơn với điều kiện sản xuất. Đồng thời Tổng giám đốc cũng đưa ra phương án tính mức thu nhập, sản lượng mới cho toàn thể các cán bộ, người lao động trong công ty và nhận được sự đồng thuận cao từ mọi người. Kết thúc cuộc họp, các cán bộ cùng chia sẻ cảm nhận của mình về đình hướng của Công ty và bày tỏ thái độ quyết tâm sẽ hoàn thành các mục tiêu mà Công ty đã đề ra từ giờ đến cuối năm.

Đánh giá ngay