PC ONE | Sự khác nhau giữa Digital Twin và BIM

13:53 - 30/11/2022 Lượt xem: 654

Thuật ngữ ” Digital Twins ” đã trở thành từ thông dụng mới nhất trong lĩnh vực kiến ​​trúc, kỹ thuật và xây dựng. Khi Mô hình thông tin tòa nhà (BIM) phát triển, nó sẽ được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm cả việc tạo ra Digital Twins. Hiện tại, các mô […]

Thuật ngữ ” Digital Twins ” đã trở thành từ thông dụng mới nhất trong lĩnh vực kiến ​​trúc, kỹ thuật và xây dựng. Khi Mô hình thông tin tòa nhà (BIM) phát triển, nó sẽ được sử dụng cho các ứng dụng khác nhau, bao gồm cả việc tạo ra Digital Twins. Hiện tại, các mô hình BIM và Digital Twins có các mục tiêu khác nhau – BIM mang tính mô tả trong khi Digital Twins là mô tả.

Digital twins sử dụng công nghệ thực tế ảo cũng như mô hình hóa dữ liệu và đồ họa 3D để xây dựng nên mô hình ảo của quy trình, hệ thống, dịch vụ, sản phẩm hoặc các đối tượng vật lý khác. Hay nói cách khác Digital Twins là một bản sao chính xác của thế giới vật lý. Trạng thái bản sao chính xác của nó được duy trì thông qua các cập nhật thời gian thực.

(Hình 1: building SMART International and Digital Twin) 

 

Mô hình BIM là một quy trình liên quan tới việc tạo lập và quản lý những đặc trưng kỹ thuật số trong suốt vòng đời của một dự án. Đây là một kho lưu trữ dữ liệu quan trọng cho phép trực quan hóa và quản lý dữ liệu tòa nhà và tạo điều kiện cho sự cộng tác trong toàn bộ nhóm dự án. Thông tin được cập nhật ở các giai đoạn quan trọng của dự án, tuy nhiên mô hình BIM vẫn là một biểu diễn tĩnh hoặc “ảnh chụp nhanh” của tòa nhà, phần lớn dựa trên các giả định thiết kế hoặc tài liệu xây dựng. Các mô hình BIM hiện tại không bao gồm sự biến động như Digital Twin.

(Hình 2: Mô hình thông tin công trình BIM ) 

 

BIM và Digital Twins 

Mặc dù có một số điểm tương đồng với Digital Twin (Digital Twin cũng là một mô hình của tòa nhà với thông tin đính kèm) nhưng mô hình BIM vẫn có những điểm khác biệt chính. Việc bổ sung các cảm biến thời gian thực và dữ liệu lớn, kết hợp với sức mạnh của mô phỏng dựa trên vật lý có nghĩa là một digital twins có nhiều ứng dụng hơn là một mô hình BIM điển hình. Kỹ thuật số ảo không chỉ cho phép mô hình giống như một tòa nhà mà nó còn hoạt động như một tòa nhà thực sự, đáp ứng các điều kiện vận hành và công suất của tòa nhà để tạo ra một tài sản vận hành vô giá. Việc bổ sung mô phỏng dựa trên vật lý làm cho điều này trở nên khả thi, cũng như đưa ra dự đoán về các tình huống hoàn toàn không lường trước được và liên tục tối ưu hóa hiệu suất hoạt động. Vì vậy, mô hình Digital Twin tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng hiệu suất so với mô hình BIM điển hình.

 

Tương lai của BIM và Digital Twins

Vì Digital Twin có giá trị đáng kể đối với chủ sở hữu và nhà khai thác, không khó để tưởng tượng thời điểm “BIM” và “Digital Twin” trở thành thuật ngữ có thể hoán đổi cho nhau. Theo nhiều cách, Digital Twin là sự phát triển tiếp theo của mô hình BIM, vì BIM đã cho phép các chu trình thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì của một tài sản được kết hợp với nhau. Khi quá trình phát triển này tiếp tục, các công cụ có thể hỗ trợ toàn bộ quá trình xây dựng từ khi thiết kế cơ sở đến đến khi xây xong công trình sẽ ngày càng trở nên quan trọng.

Đánh giá ngay