Văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

02:27 - 28/11/2022 Lượt xem: 726

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 09/02/2021, Chính phủ đã ban hành nghị định số 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trong đó tại điều 31 đã xác định chi phí áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) là một phần nằm trong chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.
 
————————–
On February 9, 2021, the Government issued Decree No. 10/2021 / ND-CP on construction costs management. In which, Article 31 has determined that the cost of applying the Building Information Model (BIM) is part of the construction investment consultation cost.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ                        
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguồn: vanban.chinhphu.vn
Đánh giá ngay