PC ONE | Họp giao ban tháng 3/2021 – Đổi mới, thách thức và hành động

02:17 - 28/11/2022 Lượt xem: 1492

Sáng ngày 01/03/2021, tại văn phòng Công ty Cổ phần PC ONE đã tổ chức buổi họp giao ban tháng 3. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: Ban lãnh đạo của công ty cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên đang tham gia công tác tại công ty Cổ phần PC ONE

Mở đầu cuộc họp anh Nghiêm Mạnh Hùng – Tổng giám đốc công ty Cổ phần PC ONE đã trao đổi về các công tác triển khai sản xuất sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu. Tiếp đến Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên cùng thảo luận, đánh giá về kế hoạch thực hiện cho các mục tiêu đã đề ra trong buổi họp Tổng kết cuối năm 2020.

 

 

 

Nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết trong các công tác sản xuất cũng như các công tác về quản lý nhân sự, hành chính. Ban lãnh đạo công ty Cổ phần PC ONE đã ra quyết định bổ nhiệm ba vị trí quản lý mới.

 

 

Ông Cao Minh Tâm đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc.

 

Ông Trần Hà Bình đảm nhiệm vị trí Trường Phòng Điều Phối BIM.

 

Bà Lê Thị Liên đảm nhiệm vị trí Phó Phòng Hành Chính.

 

Hình ảnh tập thể cán bộ quyết tâm nỗ lực với một năm 2021 bùng nổ.

Đánh giá ngay