TƯ VẤN BIM

02:27 - 28/11/2022 Lượt xem: 646

      Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực xây dựng, nhiều công nghệ mới đã được phát triển và được ứng dụng vào thiết kế, thi công và quản lý công trình xây dựng. Một trong những […]

      Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực xây dựng, nhiều công nghệ mới đã được phát triển và được ứng dụng vào thiết kế, thi công và quản lý công trình xây dựng. Một trong những công nghệ mới này là việc sử dụng mô hình thông tin công trình – BIM (Building Information Model). BIM đang được phát triển mạnh và được đánh giá là công nghệ chủ đạo của ngành xây dựng. PC ONE cung cấp dịch vụ hỗ trỡ khách hàng trong ngành xây dựng chuyển đổi từ phương thức làm việc truyền thống sang quy trình ứng dụng mô hình BIM xuyên suốt vòng đời của cả dự án. PC ONE hỗ trợ khách hàng quản lý con người, công nghệ và xây dựng quy trình cho quá trình chuyển đổi này:

  • Đào tạo con người: Hỗ trợ nhân lực hoặc đào tạo nhân viên của khách hàng có thể làm chủ được công nghệ, sử dụng thành thạo các phần mềm áp dụng BIM
  • Cung cấp công nghệ: PC ONE cung cấp công nghệ, nền tảng Server có thể tích hợp luôn vào hệ thống của từng doanh nghiệp, tạo thành hệ thống kêt nối, mạng lưới đa doanh nghiệp.
  • Xây dựng quy trình: Xây dựng quy trình BIM phù hợp với từng doanh nghiệp, có thể áp dụng BIM vào dự án một cách triệt để
Đánh giá ngay